přijímání nových klientů historie zámku a domova pro seniory přehled poskytovaných služeb náš kulturní život o našem časopise fotogalerie kontaktní údaje Domov pro seniory Pyšely kudy k nám ....

HISTORIE

Domov pro seniory Pyšely se nachází v zámecké budově, která pochází z období renesance. Přesný rok vzniku neznáme, ale dle archeologických průzkumů se předpokládá, že zámek byl vystavěn v 16. století. Historie samotné budovy sahá ještě hlouběji do historie. Již ve 13. stol. zde stávala tvrz. Při rekonstrukci zámku v letech 1992-1993 byl pod svrchní omítkou zámku objeven hlavní znak všech renesančních staveb – psaníčkové sgrafito. Na jižní straně byly odkryty pozůstatky slunečních renesančních hodin, které byly zrestaurovány a můžeme je vidět dodnes.

18. století je charakteristické právě obdobím velkých stavebních úprav – celá budova byla zvýšená o celé patro, byla zrušena věž směřující do náměstí. Nová věž byla přistavěna na druhé východní straně a celý zámek v tomto období dostal přibližně stejnou podobu jakou má dnes. Současné klasicistní podoby nabyl úpravami fasády i interiéru v 19. století.

Pyšelský zámek měla v držení řada majitelů. Jako první je uváděn Karel Mračský z Dubé. Následovalo období, kdy se majitelé rychle měnili. Mezi významnějšími patří Antonín Voračický z Paběnic, který zámek
r. 1787 přestavěl. Dále můžeme zmínit hraběte Jana Jinřicha Bissingena, hrabata z Hohentalu i hraběte Františka Xavera Auersperka. V roce 1902 měli celé panství v držení baroni rodu Mattencloid, tito majitelé ovšem panství rozprodali. Zámek koupil r. 1932 Eduard Caha z Brna a prodal jej Kongreagaci Šedých sester III. řádu sv. Františka.

V r. 1950 byla tato Kongreagace Šedých sester III. řádu sv. Františka přemístěna do Fulneku a vláda
zde zřídila školící centrum.Zjistilo se, že zámek je příliš velký pro účely školících akcí,a tak v r. 1953 došlo ke změně užívání zámku v Pyšelích.
1. listopadu 1953 došlo k zahájení provozu Domova důchodců –nyní Domov pro seniory Pyšely. 


další fotografie zámku najdete ZDE